les Plantes carnivores

A pièges actif et passif

Darlingtonia
 • californica

Dionaea
 • muscipula

Drosera
 • capensis

 • capensis alba

 • filiformis

Sarracenia
 • alata

 • flava

 • flava 'Maxima'

 • flava var. ornata

Sarracenia
 • leucophylla

 • psittacina

 • purpurea ssp. purpurea

 • purpurea ssp. venosa

Sarracenia
 • purpurea ssp. venosa red

 • x catesbaei

 • x Daniel Rudd

 • x Ewelina

Sarracenia
 • x Fiona

 • x Judith Hindle

 • x Maroon

 • x mitchelliana

Sarracenia
 • x Scarlet Bell

A piège actif

Dionaea
 • muscipula

Drosera
 • capensis

 • capensis alba

 • filiformis

A piège passif

Darlingtonia
 • californica

Sarracenia
 • alata

 • flava

 • flava 'Maxima'

 • flava var. ornata

Sarracenia
 • leucophylla

 • psittacina

 • purpurea ssp. purpurea

 • purpurea ssp. venosa

Sarracenia
 • purpurea ssp. venosa red

 • x catesbaei

 • x Daniel Rudd

 • x Ewelina

Sarracenia
 • x Fiona

 • x Judith Hindle

 • x Maroon

 • x mitchelliana

Sarracenia
 • x Scarlet Bell

les Fiches de culture

le Matériel de culture

 • Compost carnivores sac 4L

 • Sphagnum sac 2L